Close

SP Succession List

 

Sl. No. Name of SP’s From To
1 Shri Deep Narayan Singh 14-01-1990 02-06-92
2 Shri Ashok Kumar Sinha 02-06-92 11-02-93
3 Shri Bibhuti Bhusan pradhan 11-02-93 13-06-96
4 Shri Kishan Singh Mina 20-06-96 27-11-96
5 Shri Ram Chandra 03-12-96 17-03-97
6 Shri M. S .Bhatiya 17-03-97 18-06-97
7 Shri Ajit Joy 18-06-97 22-04-98
8 Shri Anal Lakra 27-04-98 10-06-2000
9 Shri Sunil Kumar Jha 11-06-2000 28-11-2000
10 Shri Amitabh Kumar Das 28-11-2000 29-08-01
11 Shri Sanjeev Kumar  Singhal 29-08-01 30-04-04
12 Smt. R. M. Viji 01-05-04 29-06-04
13 Shri R. P. Singh 30-06-04 19-06-05
14 Shri G.P. Verma 20-06-05 25-12-05
15 Shri  S. K. Sinha 26-12-06 31-03-08
16 Shri M. R. Nayak 01-04-08 20-02-09
17 Shri R N Singh 21-02-09 28-07-09
18 Dr. Chaurasiya Chandra Shekhar Azad 27-07-09 29-09-10
19 Shri Pankaj Kumar Raj 29-09-10 13-02-11
20 Shri R. K. Mishra 14-02-11 13-10-12
21 Shri Manoj Kumar 14-10-12 24-06-14
22 Shri Deepak Barnawal 24-06-14 09-10-14
23 Shri Naveen Chandra Jha 09-10-14 11-10-14
24 Shri Rajeev Ranjan 11-10-14 10-04-2016
25 Shri Rajeev Mishra 11-04-2016 30-04-2018
26 Dr. Kumar Ashish 01-05-2018 02-01-2022
27 Dr. Inam Ul Haq 03-01-2022 07-03-2024
28

Shri Sagar Kumar

08-03-2024  to Continue